Naprapatia auttaa lihas- ja nivelvaivoihin


Naprapaatti on erikoistunut tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Naprapaatti on Valviran rekisteröimä nimikesuojattu ammattihenkilö.

Naprapatian hoitomenetelmiin kuuluu manuaalinen käsittely eli lihas- ja pehmytkudoskäsittelyt, kuten hieronta ja erilaiset lihasvenytystekniikat, nivelten mobilisaatio- ja manipulaatiotekniikat, hermokudoksen mobilisaatio sekä fysikaaliset hoitomenetelmät. Manuaaliseen terapiaan yhdistetään harjoitusterapia, joka mahdollistaa paremmat hoitotulokset. Naprapaatin hoitomenetelmät perustuvat ajankohtaiseen tutkittuun tieteelliseen näyttöön sekä kansainvälisiin hoitosuosituksiin.

Tavallisimmin naprapatian vastaanotolle hakeudutaan, kun kärsitään esim. niska-, hartian ja selkävaivoista, päänsärystä, hermopinteistä, puutumisista sekä lihas- ja nivelvaivoista.

Naprapaatti Anni Heinon nettisivut löydät osoitteesta http://naprapaattiheino.com.

Tukenasi aktiivisessa elämässä


Fysioterapeutti on kuntoutualan ammattilainen ja terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin, lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti.

Fysioterapeutti vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Hän ottaa huomioon eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat, fysioterapian vaikuttavuuden, tehokkuuden ja taloudellisuuden vaatimukset. Lisäksi hän huomioi asiakkaan ja perheen tilanteen ja toiminnan merkityksellisyyden.

Fysioterapeutin työ on asiakaslähtöistä ja näyttöön perustuvaa. Fysioterapeutti toimii yhteistyössä asiakkaan, muiden asiakkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa sekä oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä. Fysioterapeutin tehtävänä on edistää, palauttaa ja ylläpitää asiakkaan terveyttä, liikettä, liikkumista ja toimintakykyä. Fysioterapeutit työskentelevät mm. sairaaloissa, terveyskeskuksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, erilaisissa kolmannen sektorin tehtävissä tai yrittäjänä.

.

Asiakaspalaute vois tulla tähän