Alaraajavammojen ennaltaehkäisy

Urheilussa sattuu vammoja. Joskus niiltä on mahdotonta välttyä mutta huomattava osa niistä on kuitenkin ennaltaehkäistävissä. Useimmiten loukkaantumiseen johtaa selkeä tapahtumien ja syiden ketju. Urheiluvammojen ehkäisy perustuu tämän ketjun ja siihen liittyvien osatekijöiden tunnistamiseen ja ymmärtämiseen.

Polvivammojen ennaltaehkäisy

Neuromuskulaarinen harjoittelu vähentää yleisiä polvivammoja 45-85 %. Ja jopa 50-80 % eturistiside vammoista voidaan ennaltaehkäistä neuromuskulaarisella harjoittelulla. Riskilajeissa 40 % .

Polvivammoissa ennaltaehköisevä harjoittelu keskittyy alaraajan hallintaan, liikekontrolliin sekä voimaharjoitteluun.

Tutkimuksissa harjoittelua tehtiin kaksi kertaa viikossa 15 minuuttia koko kauden ajan.
Ennaltaehkäisevä harjoittelu koostuu kuudesta eri harjoitteesta. Tutkimuksissa tämä pienensi vammariskiä 64 % kontrolliryhmään verrattuna.

Takareisivammojen ennaltaehkäisy

Takareisivammojen ehkäisyssä voimaharjoittelu on avain asemassa. Eksentrisellä harjoittelulla voidaan ehkäistä jopa 70 % vammoista.

Nilkkavammojen ennaltaehkäisy

Nilkkavammojen ehkäisyssä tasapainoharjoittelu on tärkeää. Neutomuskulaarinen harjoittelu vähensi 72% % nilkkavammoista kontrolliryhmään verrattuna.

Jos vammojen ennaltaehkäisy kiinnostaa, varaa ”hoitoaika” Stinalle niin käydään harjoitteet läpi ! Tulen mieluusti myös treeneihin vetämään näitä harjoitteita.