Mikä on polven kierukka ?

Polven nivelkierukan tehtävä on suojata polven nivelpintoja sekä toimia iskun vaimentajana. Se ehkäisee nivel kuluman syntymistä. Polvessa on sisempi ja ulompi nivelkierukka.

Polven nivelkierukka pienentää tibiofemoraali nivelen välistä tilaa ja kontaktipintaa. Se puskuroi kierto- sekä aksiaalista voimaa. Kierukan poisto saattaa nopeuttaa nivelrikkoa. Ennen vamman seurauksena polven kierukka poistettiin kokonaan ja nykyisin se pyritään ompelemaan kiinni.

Miten kierukkavamma oireilee ?

Polvea vihloo kiertoliikettä tehdessä tai kyykistyessä. Urheillessa nopeat suunnan muutokset aiheuttavat kipua. Särky loppuu kun polvi on levossa. Ääriasennot ja väännöt aiheuttavat yleensä kipua eikä nivel kestä kovaa rasitusta. Kierukkavamma voi pahimmillaan aiheuttaa polven lukkiutumista ja tunnetta, että polvi pettää alta.

Kierukka vammojen jälkeen ilmenee etu- ja takareiden heikkoutta. Tutkimusten mukaan kierukka vammoissa leikkauksella ei saada parempia tuloksia kuin fysioterapialla, jos kierukka vamma ei ole aiheuttanut polven lukkiutumista tai liike rajoitusta. Jos liikkuvuus  polvessa on hyvä, harjoitus fysioterapia tulisi olla ensisijainen kuntoutus tapa.

Mikäli polvi lukkiutuu ja siinä on kovaa kipua leikkaus suoritetaan. Oireiden vakavuus sekä polven toiminnallisuus vaikuttaa hoitomuotoon. 

Kannattaako polven kierukka leikata ?

Tutkimuksissa leikkauksen ja kuntoutuksen välillä on havaittu vain hyvin pieniä eroja, eroja jotka eivät ole olleet tilastollisesti merkittäviä. Joidenkin kohdalla leikkaus vähensi kipua. 26% päätyi leikkaukseen kuntoutus jakson aikana ja 13% päätti perua sovitun leikkauksen. 74% saavutti halutun toimintakyvyn ilman leikkausta, pelkällä fysioterapialla. Lume leikkauksella ja oikealla leikkauksella ei havaittu eroja lyhyellä eikä pidemmälläkään (5v) aikajaksolla. Ei leikatuilla havaittiin vähemmän nivelrikkoa. Molemmilla ryhmillä toiminnalliset ongelmat paranivat 12kk jälkeen, eikä eroja havaittu 5 vuoden seurannassa. 

Harjoitteita tehtiin kaksi kertaa viikossa 12 viikon ajan. Harjoitteet koostuivat erilaisista nilkan, pohkeen, reisien, lonkan ja lantion vahvistus liikkeistä, tasapaino harjoitteista sekä motorisen kontrollin harjoitteista. Harjoitteet etenivät progressiivisesti kohti haluttua lajia tai kuntoa.

Polvi naksuu ja on kipeä

Usein kierukka vammoihin liitetään naksuminen sekä kipu. Tutkimusten mukaan tämä saattaa kuitenkin olla ennemmin oire nivel kulumasta kuin kierukka vammasta. Monella nivelkierukka vamman saaneista ei ole kipua lainkaan. Monelle leikkauksen läpikäyneille määrätään liike sekä kuormitus rajoituksia, mutta tutkimuksissa ei huomattu eroja lopputuloksella oliko rajoitteita tai ei. On kuitenkin tärkeää noudattaa leikkaavan lääkärin ohjeita ja edetä yhteistyössä.

Polven kuntoutuksessa tulee fysioterapeutilla olla ymmärrys vahingoittuneesta kudoksesta, sen paranemisprosessista, koko polvi kompleksista, alaraajan biomekaniikasta ja neuromuskulaarisesta fysiologiasta. Kuormitus vasteista sekä harjoitus periaatteista. Muokaamalla mekaanisen kuorman elementtejä voidaan vaikuttaa kudosten sopeutumiseen, auttaa motorista oppimista sekä ratkaista vammoista johtuvaa fyysistä heikkenemistä.