Fysioterapia


Fysioterapia keskittyy terveyden, liikkeen, liikkumisen ja toimintakyvyn erikoisaloille. Keskeisiä fysioterapia menetelmiä ovat:

 • Terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta
 • Terapeuttinen harjoittelu
 • Manuaalinen ja fysikaalinen terapia
 • Apuvälinepalvelut

Fysio-Ote tarjoaa fysioterapeutin palveluja tilanteissa joissa liikkumis- ja toimintakyky ovat tai saattavat olla uhattuina ikääntymisen, vamman, kivun, sairauden, toimintahäiriön tai ympäristötekijöiden johdosta.

Fysioterapia edistää yksilön aktiivista osallistumista yhteiskunnassa kehittämällä, ylläpitämällä ja palauttamalla tämän terveyttä, liikkumiskykyä, fyysistä aktiivisuutta ja toimintakykyä koko eliniän ajan.

Tukenasi aktiivisessa elämässä


Fysioterapeutti on kuntoutusalan ammattilainen ja terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin, lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti.

Meillä fysioterapeutti vastaa itsenäisesti työn suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Työskennellessä otetaan huomioon eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat, fysioterapian vaikuttavuuden, tehokkuuden ja taloudellisuuden vaatimukset.

Meillä Fysio-Otteella työ on aina asiakaslähtöistä, ja toteutamme kaikki asiakaskäynnit yksilöllisesti tarpeitasi kuunnellen. Toimimme yhteistyössä muiden asiakkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa sekä lisäksi oman alamme asiantuntijoina moniammatillisissa työryhmissä. Fysioterapeutin tehtävänä on edistää, palauttaa ja ylläpitää asiakkaan terveyttä, liikettä, liikkumista ja toimintakykyä.

Äitiysfysioterapia


Äitiysfysioterapia on kokonaisvaltaista, ennaltaehkäisevää tai kuntouttavaa fysioterapiaa, jonka tavoitteena on edistää raskaana olevien ja synnyttäneiden naisten terveyttä sekä hyvinvointia. Ohjaus, neuvonta ja kuntoutus pohjautuvat tutkittuun tietoon ja kliiniseen kokemukseen, joita äitiysfysioterapia käsittelee näillä aloilla:

 • Raskausajan liikunta ja harjoittelu
 • Synnytykseen valmistautuminen
 • Synnytyksestä palautuminen
 • Suorien vatsalihasten erkauman kuntoutus
 • Äidin ergonomia vauva- ja pikkulapsiaikana
 • Kivun hoito ja ennaltaehkäisy raskauden aikana tai synnytyksen jälkeen
 • Sektio- ja episiotomia-arpien hoito

 

Toivotamme vauvat lämpimästi tervetulleiksi hoitokäynneille.

Varaa aika

Asiakaspalaute vois tulla tähän