Purenta oireiden hoito / bruksismi

MITÄ ON BRUKSISMI ?

Bruksismi on hampaiden tarpeetonta ja tahatonta narskuttelua öisin sekä hampaiden yhteen puremista muissa kuin pureskelu liikkeissä.

Purentaelimistön kipu ja toimintahäiriöt (temporomandibular disorders, TMD) on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten, hampaden ja niihin läheisesti liittyvien kudosten kiputiloille sekä toimintahäiriöille. Hampaiden narskusttelusta sekä yhteen puremisesta käytetään sanaa bruksismi. Hampaiden yhteen pureminen tapahtuu yleensä öisin ja on tahatonta.

Bruksismi saattaa olla myös seurausta syklisistä muutoksista unen luonteessa. Tutkimuksissa minuutti ennen bruksausta tapahtuu muutos keskushermoston sympaattisen ja parasympaattisen osan tasapainossa. Sympaattinen tonus kasvaa. Bruksismi ja hampaiden pureminen yhteen liittyy motorisen ja autonomisen hermoston aktiivisuuden kasvuun.

 

 

LEUKALUUN ANATOMIAA

Alaleuan luu eli mandibula on pään vahvin luu. Yläleuan luu(maksila) kiinnittyy lisäkkeillä kallon luihin. Yläleuan poskihampaiden juuret ulottuvat lähelle poskionteloita, jotka ovat yläleuan sisällä. Luinen silmäpohja, nenäontelo ja kova suulaki muodostuu yläleukaluusta.

Mandibulaa eli alempaa leukaluuta kontrolloi lihakset, jotka vastaavat aivokuoren signaaleihin. Nämä signaalit säätelevät puhetta, puremista sekä nielemistä. 

Alaleuka niveltyy kalloon leukanivelen avulla. Leukanivel muodostuu ohimo- eli temporaaliluussa sijaitsevasta nivelkuopasta ja siinä olevasta alaleuan nivellisäkkeestä, kondyylistä. Nivelkuoppa sijaitsee korvakäytävän ulkoaukon etupuolella. Ohimoluun nivelkuopan ja alaleuan nivellisäkkeen välissä on rustoinen nivellevy.

Leukanivelen lepoasennossa hammasrivien väliin ylä- ja alahammaskaaressa jää tutkimusten mukaan n. 3mm aukko.

Puremalihakset jaetaan suun avaaja- ja sulkijalihaksiin. Purenta ongelmissa usein juuri sulkijalihakset ovat ylitöissä ja jännittyvät. Niitä ovat ohimolihas m. temporalis, ulompi puremalihas m. masseter ja mediaalinen eli sisempi siipilihas m. pterygoideus medialis.

 

STRESSIN YHTEYS PURENTAOIREISIIN

Psykososiaalisen stressin ajallisesta yhteydestä bruksismiin on selvää näyttöä. Sosiaalisissa, psykososiaalisissa sekä biologisissa vaikutteissa on suora yhteys kudosten jännittyneisyyteen purentalihaksissa.

Stressi vaikuttaa hermostoon ja tämä voi laukaista purentalihasten tahattoman aktivoitumisen joka vaikuttaa leukaniveleen, lihaksiin ja purentaan. On hyvä huomioida, että stressiä on monenlaista eikä se aina ole negatiivista. Joskus stressi voi johtua myös kivoista sosiaalisista tilanteista, mikäli niitä on paljon ja sitä kautta stressi saattaa lisääntyä. Näin ollen yksilölliset stressiä lievittävät harjoitteet ovat myös isossa roolissa purentaoireiden hoidossa. Sosiaalisten tilanteiden vähentäminen, rentoutuminen, hengitysharjoitukset sekä uni tottumusten parantaminen muiden harjotteiden ohella.

Mandibulan liikkeet vähentävät stressiä aiheuttavia muutoksia hippokampuksessa ja hypotalamuksessa(Ettlin D, Napimoga M, Meira Cruz. Orofacial musculoskeletal pain. 2021.) Herkät yksilöt voivat olla lisääntyneen kortikaalisen vaikutuksen alaisena eli jos stressi lisääntyy silloin purenta ja sen aiheuttama kipu kasvaa.

 

MITKÄ OVAT BRUKSISMIN/ PURENTAELIMISTÖN TOIMINTAHÄIRIÖN OIREET ?

Leukanivelvaivat luokitellaan lihas- sekä nivelperäisiin vaivoihin.

Päänsärky on bruksistien tavallisin oire. Sille on ominaista ylikuormittumisen ajankohdasta riippuva jaksoittaisuus: yöbruksisti herää päänsärkyyn, ja päiväbruksistin päätä särkee iltaisin. Itse henkilökohtaisesti huomaan jo nukkumaan menessä purevani hampaita kovasti yhteen mikäli minulla on stressaava elämäntilanne päällä.

Muita tavallisia oireita ovat kasvokivut, varsinkin korvan eteen paikantuva naksahtelu tai rahina leukanivelen liikkuessa, tinnitus, korvien lukkiutuminen tai tukkoisuus, kuulon heikentyneisyyden tunne ja korvakipu. Leuka väsyy helposti esimerkiksi hammaslääkärissä ollessa. Hampaat saattaa aristaa ja voi tuntua hammassäryn tyyppistä särkyä.

Harvinaisiin oireisiin luetaan leuan sijoiltaanmeno tai sen pelko, palan tunne kurkussa, äänihäiriöt, huimauksen tunne ja puutuneisuuden tunne posken alueella.  Huimaksen tunne voi johtua siitä, koska leukanivelessä on valtava määrä liikettä aistivia hermoja ja leukanivelen läheltä kulkee paljon aivohermoja.

Oireista kärsivä ei välttämättä tiedosta purevansa haimpaita yhteen, sillä se tapahtuu usein öisin. Hammaslääkäri yleensä huomaa tämän poskien sisäpuolelle syntyvistä puruvalleista.

Bruksismia esiintyy sekä unen aikana että valveilla. Tutkimustietoa on julkaistu pääasiassa unenaikaisesta bruksismista. Sitä on todettu kaikissa unen vaiheissa, eniten kuitenkin REM- eli vilkeunessa. 

Bruksismia esiintyy huomattavan suurella osalta väestöstä, myös lapsilla, mutta läheskään kaikki eivät saa sellaisia oireita, jotka aiheuttaisivat hoitoon hakeutumisen.

Tarkoissa kliinisissä tutkimuksissa merkkejä bruksismista havaitaan yli puolella väestöstä.  

 

PURENTAOIREIDEN/ BRUKSISMIN/ PURENTAELIMISTÖN KIPUJEN HOITO

Purenta ongelmista kärsivä saa usein purenta kiskon hammaslääkäristä, joka suojaa hampaita ja saattaa lieventää oireita. Monilla kisko ei kuitenkaan lievännä oireita, mutta suojaa kyllä hampaita. Kiskoa ei suositella uniapnea potilaille sillä kisko vie mandibulaa eli alaleukaniveltä retruusioon eli työntyy taaksepäin kohti kallonpohjaa ja voi aiheuttaa lisää ongelmia. Mandibulaa eteenpäin tuovat tuet voivat auttaa paremmin bruksismista ja uniapneasta kärsivää.

Manuaaliset hoitomuodot purennasta johtuviin kiputiloihin ovat erittäin tehokkaita. Käytän itse erilaisia manuaalisia tekniikoita. Osa tekniikoista toteutetaan suun kautta(kumihanskat kädessä) ja osa pään ja kasvojen ulkopuolella. Purentaoireiden hoitoon kuuluu myös kallonpohjan, kaulan, niskan sekä rintaranagan manuaalinen käsittely sekä koti ohjeet. Jotkut oireilevista on saanut apua myös akupunktiosta.

Moni asiakkaista kertoo pistävän kivun lievittyneen jo yhden  hoitokerran jälkeen.

Purkan syöminen kannattaa lopettaa mikäli sinulla on taipumusta purra hampaita yhteen öisin, sillä se aktivoi purulihaksia vain lisää ja simuloi aivoille purentaliikettä.

Botoxia käytetään myös purennan hoitoon. Sitä injektoidaan osaan massater lihasta ja tällä tavoin yirtetään opettaa aivoja pois purentaliikkeestä, koska osa lihaksesta on lamaannutettu botoksilla. Botox hoitoa purentaan antaa lääkärit.

Terkuin Stina

Mulle voit varata ”hoitokäynti 45min” mikäli haluat tulla hoitamaan purennasta johtuvia kiputiloja.

 

Lukusuositus:

Orofacial musculoskeletal pain. Ettlin D, Napimoga M, Meira e Cruz, Clemente Napimoga (2021)

Uncovering the neural circuitry involved in the stress- attenuation effects of chewing. Sasaguri K, Yamada K and Yamamoto T 2018

Bruksismin fysiologiset ja patofysiologiset yhteydet keskushermostossa. Linda Alapuranen. Hammaslääketieteen laitos